حاوی هیدروکینون 4%و بوتیل متوکسی دی بنزوییل متان با خاصیت ضد لک وضد آفتاب