کل دارویی:  کرم یک درصد 30 یا15 گرمی موارد مصرف: درماتیت آتوپیک مکانیسم اثر: :مهار آزاد سازی سیتوکین ها (موادی در سیستم ایمنی که سبب التهاب قرمزی و خارش میشوند) از سلول های Tcellو ماست سل ها دوز مصرف: یک لایه نا زک از کرم را روزی 2 بار به محل ابتلا بمالید.