کاربرد: ضد آکنه
استفاده از اریترومایسین و تره تینویین در یک فراورده اثرات بهتری در درمان آکنه دارد.
از این فراورده ها می توان به ارلیک و ایزوترکسین اشاره کرد:
ERYLIK:erythromycine 4%+Tretinoine 0.025%
ISOTREXIN:erythromycin 2% + isotretinoin 0.05%
طرز استفاده: روزانه 1 یا 2 بار لایه نازکی ار ژل را روی تمام ناحیه دارای جوش می مالید.