ترکیبات فعال در هر 10 میلی لیتر:  

           آهن به فرم گلوکونات .........     23.17 میلیگرم

           منگنز به فرم گلوکونات .......   2.47 میلیگرم

          مس به فرم گلوکونات ........    0.14 میلیگرم

کاربرد:  

   کم خونی فقر آهن

   ضعف و بیحالی