حاوی :   
ترکیبات فیتواسترول.........888 میلی گرم
میوه گیاه cyclanthera pedata .........500 mg


کاربرد:

کاهش کلسترول -LDL وفشارخون 

مصرف پیشنهادی : 

روزی 2 بار همراه با غذا