نام ژنریک : فسفومایسین ترومتامول  FOSFOMYCIN TROMETAMOL

شکل دارویی: گرانول سینگل دوز ( هر بسته حاوی فقط یک ساشه میباشد.)

دسته دارویی : آنتی بیوتیک مجاری ادراری
 
 نحوه مصرف: محتوی یک ساشه در یک لیوان آب  سرد حل شده وسریعا میل می شود.

توجه : دریک دوره درمان فقط یکبار مصرف شود و از تکرار مصرف  آن خودداری شود.