نام ژنریک : اشک چشم

کاربرد: رفع خشکی و حستگی چشم 

بسته بندی : هر بسته حاوی 20 قطره تک دوزی (مونو دوز) 0.4 میلی لیتری

ساخت AVIZOR اسپانیا