حاوی الفا تکوفرولاستات و کله کلسیفرول
(هر 10 پاف 5 میکروگرم  d3 دارد)

موارد استفاده: 

تامین ویتامین D3 

دستور مصرف :

بزرگسالان روزانه 10 پاف داخل دهان بصورت منقسم در طول روز