حاوی روغن دانه کتان _روغن پرایم رز(گل مغربی)-امگا 3 و 6 گیاهی

مورد مصرف: 

کمک به کاهش التهاب در بیماری های التهابی نظیر آرتریت 

مقدار مصرف :

 روزانه 1تا 2 کپسول بعد از غذا