دارای مواد موثره بابونه آلمانی و گل همیشه بهار

حجم : 500 میلی لیتر

موارد مصرف :

-شستشوی روزانه سر وبدن
-وجود التهاب /عرق سوز /کهیر