حاوی :

خار مریم (سیلیبوم  مارینوم)/آرتیشوک (سینارا اسکولیموس)/تاراکساکوم افیسینالیس/عصاره بیلبری (پیوموس بولدوس)/رافانوس ستیووم /رزمارینوس افسینالیس / فوماریا افسینالیس/ کولین / اینوزیتول  و مینرال

کاربرد:

- بهبود عملکرد کبد و مجاری صفراوی

-کمک به کاهش چربی خون

-آنتی اکسیدان و ضدالتهاب