هر بسته حاوی 20 شاسه 1.6 گرمی می باشد.


عناصر تشکیل دهنده  هر ساشه :

          
                  آهن ......................21 میلی گرم


                 ویتامین ث .................70 میلیگزم


                فولیک اسید...................400 میکرو گرم


              ویتامین د ..........................10 میکرو گرم 


               ویتامین ب 12 ....................1.75 میکرو گرم


              ویتامین ب 6 .....................1 میلی گرممزایا :

-فاقد گلوتن

-فراهم زیستی بالا 
(آهن پیرو فسفات به  صورت  آهن لیپوزیمال که به روش سوکروزومیال پوشانده شده است.)

-مقاوم در برابر اسید معده 

-عدم تغییر رنگ مینای دندان در کودکانجهت سفارش به سایتدارومد مراجعه فرمایید