هر قرص حاوی :

فاموتیدین .................10 میلیگرم
کربنات کلسیم ..........800 میلی گرم
هیدروکسید منیزیم.......165 میلیگرم

کاربرد: آنتی اسید معده