دسته دارویی: فرآورده استروژنی(هورمون جنسی)

شکل داروئی: هر قرص واژینال حاوی 25 میكروگرم استرادیول است.

موارد مصرف: واژینیت آتروفیك به دلیل كمبود استروژن

هر بسته دارای 15 عدد قرص واژینال می باشد.