ژل سوکرالفیت هیومید  25% از تجهیزات جدید پزشکی می باشد که  عملکرد آن بر اساس خواص فیزیکی ژل سوکرالفیت می باشد و برای ترمیم پوست  کاربرد دارد.


اثرات درمانی :

-ضایعات عفونی
-سوختگی ها
-جراحات-
اولسر واسکولار
-زخم بستر
-التهابات پوستی نواحی ژنیتال و  پرینال
- و راش های جلدی  ناشی از ادرار سوختگی

طرز مصرف :

بعد از شستن  دست ها  لایه نازکی از ژل را روی موضع مالیده و سپس آن را بانداژ نمایید.

توجه:

بعد از باز شدن درب تا یک ماه قابل استفاده است