جلوگیری و درمان زخم بستر

ترکیبات :
-گلیسرید های هیپراکسیزنه لینو لئیک اسید 60 %
- توکوفرول (ویتامین E)


مزایا : 
- فرمول جدید
-هیپوآلرژیک
-با عطر بادیان رومی