حاوی  مواد موثره گیاه تاناستوم و کامومیل



موارد مصرف : 

- حمله حاد میگرن و تهوع ناشی از آن
-پیشگیری از بروز یردرد های میگرنی
-میگرن قبل و حین قاعدگی