حاوی عصاره خار مریم - کنگر فرنگی و زرد چوبه

موارد  مصرف :
کمک به حفاظت کبد در مسمومست ها - کبد چرب و هپاتیت