حاوی : 
عصاره گل راعی -سنبل الطیب - بادرنجبویه

مزایا:

ضد اضطراب -ضد افسردگی و رفع مشکلات گوارشی