حاوی 15 ساشه 17 گرمی 
هر شاشه متشکل از عناصر زیر است :
-ال آرژینین  30%
-ویتامین ث
-زینک اکساید
-فولیک اسیئ
-پودر توت فرنگی - کرنبری و بلوبری و پودر ماکا MAKA
 
کاربرد:
- بهبود عملکرد سیستم بـاروری 
-تقویت سیستم ایمنی بدن
-بهبود عیلکرد کلیه 
-تقویت کبد
-بهبود صدمات مغزی