کپسول فرتیل اید فور من مکمل طبیعی برای کمک به بـــاروری آقایان
 -حاوی ویتامین و آنتی اکسیدان -بهبود تعداد و تحرک اســـپــرم Natural fertility supplement for men Vitamin & antioxidant support Promote sperm count & motility 
 روش مصرف: دوز پیشنهادی 3 کپسول در روز است. بهتر است از مصرف کلومیفن و دیگر داروهای نــازایی همزمان با مصرف این مکمل بدون دستور پزشک خودداری شود. در صورت مثبت شدن تست حاملگی از ادامه مصرف خودداری شود.