دسته دارویی : بتابلوکر

مزایا: کنترول فشار خون

نام تجاریNebilet نبیلت و بیستولیک (BISTOLIK), تمریت TEMERIT

شکل دارویی : قرص 5 میلی گرمی

       نبیوولول (Nebivolol)  جدیدترین بتابلاکری  است که اخیرا وارد بازار دارویی آمریکا شده،و از سوی اداره نظارت بر غذا و داروی آمریکا مورد تایید قرار گفته است. برخلاف کارودیلول، نبیوولول داروی انتخابی برای بلوک گیرنده‌های بتا یک آدرنرژیک در حضور متابولیزه کننده با قدرت زیاد و در دوزاژ ۱۰ میلی‌گرم یا کمتر است.