حاوی :
عصاره هسته انگور.......................263.2 میلی گرم
 ( 250 میلیگرم پرو آنتوسیانیدین)

مزایا:

-آنتی اکسیدان
-کاهش ریسک بیماری های قلبی و عروقی