حاوی:
 عصاره برگ زیتون ........................125 میلیگرم
(50 میلیگرم الئوروپئین)

مزایا:

-آنتی اکسیدان 
-کاهنده فشارخون