هر قرص حاوی : 

عصاره کرنبری ...............600 میلیگرم
ویتامین C..................... میلی گرم


کاربرد:

بهبود عفونت والتهاب ادراری