هر قرص حاوی :

استرول سویا ..............................842 میلیگرم


مزایا :

-کاهش سطح کلسترول خون
-کاهش ریسک بیماریهای قلبی و عروقی