حاوی :

عصاره گیاه پنج انگشت/کوهوش سیاه/وایلد یام/شبدر قرمز

هرکپسول حاوی 0.84 میلیگرم تونال فلاونویید می باشد.

کاربرد:

بهیود علایم دوران بائسگی و گرفتگی
درمان اختلالات و بی نظمی دوران قاعدگی
کنترول هورمون زنانه