شکل دارویی :
 ویال حاوی پودر زرد زنگ جهت حل کردن در مایع انفوزیون
کاربرد:

متشکل از ویتامینهای گروه B  مناسب برای افرادی  که قادر به دریافت ویتامین از طریق خوراکی نیستند بخصوص  متعاقب وارد شدن استرس به بدن و بعد از عمل جراحی که بدن به ویتامین بیشتری احتیاج دارد.

ترکیبات:

 • Thiamine nitrate 3.1 mg,
 • Sodium riboflavine phosphate 4.9 mg (corresponding to Vitamin B2 3.6 mgو
 • Nicotinamide 40 mg,
 • Pyridoxine hydrochloride 4.9 mg (corresponding to Vitamin B6 4.0 mg),
 • Sodium pantothenate 16.5 mg (corresponding to Pantothenic acid 15 mgو
 • Sodium ascorbate 113 mg (corresponding to Vitamin C 100 mgو
 • Biotin 60 µg,
 • Folic acid 400 µg,
 • Cyanocobalamin 5 µg,
 • Glycine 300 mg,
 • Edetate sodium 500 µg,
 • Methyl hydroxybenzoate 500 µg (ماده محافظ)