هر کپسول حاوی 500 میلی گرم عصاره سن جان ورت میباشد.

کاربرد:
کمک به درمان اضطراب - بی خوابی و افسردگی