قطره ایزی کول پلاس بیبی حاوی آنزیم لاکتاز است که تنها  بر روی لاکتوز (قند شیر) اثر می گذارد.
از این قطره می توان به منظور تسهیل فرایند گوارش لاکتوز و جبران کمبود  آنزیم لاکتاز در طول ماه های اول زندگی نوزاد استفاده کرد.


مزایا :

- درمان قطعی  دل درد کودک 

-محصول طبیعی و ایمن بدون تغییر در ساختار و طعم شیر

-مکمل غذایی که از طریق آنزیم لاکتاز جذب  و هضم لاکتوز موجود در شیر مادر یا شیر خشک را آسانتر می کند

-مناسب جهت استفاده در  روز های اول زندگی نوزاد همراه شیر  و غذا ی کودک