هر کپسول  حاوی 360 میلیگرم روغن دانه کدو می باشد.

ساخت شرکت داروسازی تهران دارو

طرز مصرف : روزانه یک کپسول

توجه : در صورت مصرف همزمان با وارفارین پزشک را مطلع سازید.

مزایا: پیشگیری از ورم پروستات