نام ژنریک : استرادیوال والرات
شکل دارویی : قرص 1 , 2 میلی گرمی
کاربرد: در حالت های کمبود استرادیول به عنوان منبع استرادیول مثلا در یائسگی HRT 
 نام های برند مشابه  : استروفم
شکل یسته بندی : در بسته های 28 عددی و 58 عددی