نام ژنریک: لیوتیرونین
 
اسامی برند معروف :Triostat

  
شکل دارویی : قرص 25 میکروگرمی

ساخت هند