ترکیبات کرم البو و هانی نیکا:
روغن زیتون /موم زنبور عسل / عسل

مزایا:

ترمبم کننده 
از بین برنده عفونت 
لایه بردار زخم و عفونت 


کاربرد:
 کلیه زخم های پوستی - زخم بستر - سوختگی - بریدگی و  جای بخیه 

مصرف : روزانه یکبار