نام ژنریک : داپوکستین

شکل دارویی : قرص 30 و 60 میلیگرمی در بسته 6 عددی

دسته دارویی :داکسوپیل از دسته مهار کننده انتخابی باز جذب سروتونین میباشد.

کاربرد: درمان  انزال زودرس در آقایان

برندهای دیگر : پریلیجی - وستوکستین

طرز مصرف : 1 تا 3 ساعت قبل یک قرص 30 میلیگرمی یا طبق دستور پزشک.