نام ژنریک : استرانسیوم سیترات 

برند های معروف :   پروتئولوزPROTEOLOSE

شکل دارویی : قرص 340 میلیگرمی

مورد مصرف : جهت تقویت و واستحکام استخوان ها و پیشگیری از پوکی استخوان 

نکات قابل توصیه :

حدافل 2 ساعت بین مصرف این دارو با شیر و داروهای حاوی کلسیم  فاصله باشد.