مواد متشکله زل آرومیکس :

اسانس لاواند/اکالیپتوس/اکلیل کوهی/نعنا فلفلی

مزایا:

ضد درد - مسکن درد های عضلانی  واسکلتی