شکل دارویی : کپسول واژینال در یسته 10 عددی
 شرکت سازنده: میلاد پویا
مزایا:

1- پیشگیری و رفع مشکلات واژن نظیر خارش، قرمزی، حساسیت و تحریک پذیری، زخم، بو و ترشحات غیر طبیعی و... 
2- حفظ pH اسیدی واژن. 
3- جلوگیری از تکثیر میکروارگانیسم های بیماری زا در واژن. 
4- کمک به کاهش برگشت مجدد عفونت های واژینال. 

ترکیبات:
Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus 
حاوی بیش از 109×1 واحد پروبیوتیک