شکل دارویی لاکتوواژ : کپسول پروبیوتیک  واژینال در یسته 14 عددی
 شرکت سازنده: زیست تخمیر

مزایا:

1- پیشگیری و رفع مشکلات واژن نظیر خارش، قرمزی، حساسیت و تحریک پذیری، زخم، بو و ترشحات غیر طبیعی و... 
2- حفظ pH اسیدی واژن وبازسازی  فلور طبیعی
3- جلوگیری از تکثیر میکروارگانیسم های بیماری زا در واژن. 
4- کمک به کاهش برگشت مجدد عفونت های واژینال. 

ترکیبات: 
1) Lactobacillus acidophilus 2) Lactobacillus rhamnosus 3) Lactobacillus gasseri 4) Lactobacillus plantarum