نام ژنریک: آزلاستین
شکل دارویی : اسپری بینی 0.1%
شرکت سازنده : دنیای بهداشت
کاربرد: رینیت