شکل دارویی : کرم

شرکت سازنده : bonyf 

مزایا:
-ترمیم کننده سریع زخم های دهانی
-تحریکات ناشی از پروتز های دندانی
- بهبو زخم لثه