نام ژنریک: ایزوترتینوئین
شکل دارویی : ژل 0.05%
شرکت سازنده: داروسازی رها 
کاربرد: درمان آکنه