شکل دارویی : قرص250 , 500  میلیگرمی

بسته بندی : 30 عددی

نام ژنریک: سیتی کولین

کاربرد:محافظت سلول های مغزی

سازنده: جالینوس