شکل دارویی : قرص 5 ,10 میلیگرمی

 
بسته بندی : 30 عددی
 
نام ژنریک: زالپلون zaleplon
 
دسته دارویی : خواب آور غیربنزودیازپینی
 
سازنده: TEKAJE