شکل دارویی : محلول موضعی

 
بسته بندی : ویال 3 میلی لیتری1 عددی
 
مواد موثره:
اسانس نعنا فلفلی/لاواندر 
 
دسته دارویی : دارو گیاهی
 
سازنده: یاس دارو