شکل دارویی : محلول موضعی

بسته بندی :بطری 250 میلی لیتری
 
موائ موثره»:

اکتینیدین دی هیدرو کلراید 0.1 درصد
فنوکسی اتانول 2 در صد

دسته دارویی :ضد عفونی کننده موضعی و مخاطی
 
سازنده: تولید دارو

قابل استفاده به عنوان دهانشویه 
قابل استفاده در دوران بارداری وشیردهی
مناسب برای نوزادان  و کودکان