شکل دارویی : قرص 2 میلی گرمی

 
بسته بندی :28 عددی
 
نام ژنریک:DIENOGEST داینوژست 

دسته دارویی : هورمون های جنسی
 
سازنده:Haupt Pharma
فرنوش دارو طب