شکل دارویی : قرص 200   میلی گرمی

 
بسته بندی :12   عددی
 
نام ژنریک: ریفاکسیمین RIFAXIMIN

دسته دارویی : آنتی بیوتیک-درمان IBS
 
سازنده:
ALFAWASSERMANN