شکل دارویی : قرص500 ,750 و 1000 میلی گرمی

 
بسته بندی :30   عددی
 
نام ژنریک: متفورمین طولانی اثر

دسته دارویی : ضد دیابت
 
سازنده:
مرک سرنو