شکل دارویی : فرص 47.5 میلی گرمی

 
بسته بندی :100  عددی
 
نام ژنریک:  متوپرولول سوکسینات پیوسته رهش METOPROLOL SICCINATE ER

دسته دارویی :  درمان فشار خون-بتابلوکر
 
سازنده:
کوشان فارمد